www.apexto.com 深圳市安泰卓正科技有限公司唯一官方网站
当前位置:网站首页 > 企业文化 > 员工活动 >

       作为企业文化的一部分,为了增强员工的凝聚力,团结协作,安泰卓正科级有限公司通过各种形式的活动,来达到对员工进行激励、培训、放松、答谢,以此实现团队建设、增强沟通和打破级别差异的效果。

                户外活动

                  员工生日庆祝 

                 年度答谢会 

收缩